• วารสารพิเศษ / วารสารประชาสัมพันธ์
  • วารสารพิเศษ / วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารพิเศษ / วารสารประชาสัมพันธ์

รับทำวารสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วารสารประชาสัมพันธ์ วารสารชมรม วารสารภายในองค์กร รายงานข่าวนอกบริษัท ประวัติบริษัท วารสารที่ระลึก ฯลฯ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการแก้ไข (สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ)

¥300,000(รวมภาษี)

คะแนนรีวิว

วารสารพิเศษ / วารสารประชาสัมพันธ์

รับทำวารสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วารสารประชาสัมพันธ์ วารสารชมรม วารสารภายในองค์กร รายงานข่าวนอกบริษัท ประวัติบริษัท วารสารที่ระลึก ฯลฯ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการแก้ไข (สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ)

¥300,000(รวมภาษี)
จำนวน